רישום מידות בסרטוט מוצרי עץ

רישום מידות בסרטוט מוצרי עץ

רישום מידות בסרטוט מוצרי עץ תוכן העניינים הקדמה למורה 4 1. מבוא 5 2. קווי-מידה וקווי-עזר לרישום מידה 6 3. יחידת-מידה 7 4. קנה-מידה (קנ”מ) 8 5. רישום המידות (כיוון ומיקום) 9 6. מידות מיקום לגוף סימטרי 16 7. מידות מיקום לגוף מודרג (שאינו סימטרי)

8.2

473 במלאי

קטגוריות:
מק”ט: 121020
שנת הוצאה: 1980
מספר עמודים: 55
יצרן: א’ הרטמן