קובץ שאלות לסרטוט טכני ב'

קובץ שאלות לסרטוט טכני ב'

קובץ שאלות בסרטוט הטכני חלק ב’ תוכן העניינים הקדמה 5 הרציונל של מבנה מבחן חיצוני 6 שאלה 1 – היטלים, חתכים ומידות על פי איסומטריה 7-16 שאלה 2 – חתכים שונים 17-26 שאלה 3 – הוצאת חלק מהרכבה 27-32 שאלה 4 – קריאת סרטוט של חלק 33-48 שאלה 5 – קריאת

55.0

497 במלאי

קטגוריות:
מק”ט: 863084
שנת הוצאה: 1993
מספר עמודים: 135
יצרן: מ’ רול