מדריך לכיבוי אש למקצועות התחבורה

מדריך לכיבוי אש למקצועות התחבורה

מדריך לכיבוי אש למקצועות התחבורה תוכן העניינים הקדמה 4 מבוא 6 מהות האש 7 סוגי שריפות 11 חומרי הכיבוי והשפעתם על האש 16 מערכות ומכלולים ברכב, המועדים לדליקה 22 כללים למניעת דליקה ברכב 26 טיפול בדליקה בחלקי הרכב השונים 34 מטפי כיבוי ותכונותיהם

14.1

498 במלאי

קטגוריות:
מק”ט: 184903
שנת הוצאה: 2001
מספר עמודים: 54
יצרן: ד’ כץ

החוברת מדריך לכיבוי אש מאת דוד כץ נכתבה בהתאם
לתוכניות הלימודים בקורסי התחבורה.

כלי הרכב לסוגיהם מונעים באמצעות מנוע שבו מתרחש
תהליך בעירה מבוקר, המייצר את כוח ההינע הדרוש
לפעולת הרכב. כמו כן יש בסביבה מקורות של דלק
נוזלי, אדי דלק וגז המצויים ב