כירסום CNC - חוברת תרגילים

כירסום CNC - חוברת תרגילים

כירסום CNC – חוברת תרגילים תוכן העניינים 1 הקדמה 5 2 ריכוז תרגילים ומטרות 7 3 ריכוז טבלת חומרים לתרגילים 10 4 תרגיל מספר 1 11 5 תרגיל מספר 2 12 6 תרגיל מספר 3 13 7 תרגיל מספר 4 14 8 תרגיל מספר 5 15 9 גיליון פעולות לתרגיל מספר 5 16 10 סרטוט

17.6

483 במלאי

קטגוריות:
מק”ט: 854000
שנת הוצאה: 2001
מספר עמודים: 43
יצרן: מ’ מרקוביץ

לאחרונה יצאו לאור ביחידתנו ארבע
חוברות תרגילים בנושא כירסום
וחריטה:
1 כירסום קונבנציונלי
2 כירסום CNC
3 חריטה קונבנציונלית
4 חריטת CNC

סדרת החוברות מיועדת לתלמידים
מבוגרים הלומדים במסגרת ההכשרה
המקצועית על פי תוכנית הלימודים של
מגמות