יסודות הביטוח - ביטוח רכב -רכוש וחובה

יסודות הביטוח - ביטוח רכב -רכוש וחובה

יסודות הביטוח ביטוח רכב – רכוש וחובה תוכן העניינים הקדמה 1 יסודות הביטוח מערך הביטוח – מבנה ארגוני 5 חברת ביטוח 6 סוגי הסכנה 6 הבסיס החוקי לביטוח במדינת ישראל 7 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמ”א 1981 7 חוקים הקשורים בעקיפין לביטוח 8 מתי מחי

24.6

499 במלאי

קטגוריות:
מק”ט: 501339
שנת הוצאה: 2000
מספר עמודים: 63
יצרן: א’ שפירשטיין

בימים אלה יצאה לאור החוברת יסודות הביטוח
לענ ף התחבורה.
החוברת מיועדת להעשיר את הידע הכללי ביסודות
הביטוח וכן בסוגי פוליסות הביטוח לרכב פרטי,
רכב מסחרי עד 4 טון, ורכב שאינו פרטי ומסחרי
עד 4 טון ומעל 4 טון. בנוסף, עוסקת החוברת בחוק
הפיצויים לנפגע